242014Apr
Institut za transfuziju krvi

Institut za transfuziju krvi

Ugovor o poslovnoj saradnji između stomatološke ordinacije Dr Ljilja i Dr Darko i Instituta za Transfuziju krvi Srbije potpisan je 24 Aprila 2014 godine. Posle I, II i III osnovnog suda u Beogradu sada su i zaposleni u Institutu za Transfuziju krvi dobili mogućnost da stomatološke usluge u našoj ordinaciji otplaćuju na odloženo bez kamate,…

242014Jan
Potpisan Ugovor o Saradnji

Potpisan Ugovor o Saradnji

Stomatološka dental-office Dr Ljilja i Dr Darko potpisala je Ugovor o poslovnoj saradnji sa osiguravajućom kućom Wienner Städtische. Ovim ugovorom naša dental-office je primljena u mrežu zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge osiguranicima Wienner Städtische Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Posle Delta Generali i Uniqa osiguranja ovo je treća osiguravajuća kuća sa kojom je naša dental-office potpisala ugovor…