Odloženo Plaćanje

U Srbiji od 2006. godine samo deca i trudnice imaju pravo na besplatnu stomatološku zdravstvenu zaštitu. Vodeći se idejom da stomatološke usluge treba da budu dostupne svima, odlučili smo da svojim pacijentima ponudimo različite povoljnosti u plaćanju.

Stomatološka ordinacija Dr Ljilja i Dr Darko svojim pacijentima nudi mogućnost otplate stomatoloških radova čekovima građana na šest mesečnih rata bez kamate.

Stomatološka ordinacija Dr Ljilja i Dr Darko svojim pacijentima i članovima njihovih porodica pruža mogućnost otplate stomatoloških usluga na 2-18 mesečnih rata bez kamate putem administrativne zabrane na platu.

Potpisivanjem Ugovora o odloženom plaćanju administrativnom zabranom, zaposleni dobijaju mogućnost da sve troškove lečenja usta i zuba, za sebe i članove svojih porodica, plaćaju u više jednakih mesečnih rata bez kamate, čime im praktično sve vrste stomatoloških usluga postaju dostupne.

Stomatološka ordinacija Dr Ljilja i Dr Darko sa Vojvođanskom bankom ima sklopljen ugovor o kreditiranju svojih pacijenata.

Nakon detaljnog pregleda i procene obima i cene stomatoloških radova, pacijent odlazi u Vojvođansku banku gde mu se nakon provere kreditne sposobnosti odobrava potrošački kredit na ime stomatoloških usluga u našoj ordinaciji.