Ordinacija

Stomatološka ordinacija Dr Ljilja i Dr Darko opremljena je po najmodernijim standardima. Tri radna mesta, digitalni rendgen aparat, intraoralna kamera i savremeni aparati i materijali pružaju nam uslove za rešavanje najrazličitijih stomatoloških problema.

Tri radna mesta pružaju mogućnost prijema više pacijenata u isto vreme i obezbeđuju konfor u svakodnevnom radu kako nama lekarima, tako i pacijentima. Radna mesta su osposobljena za pružanje svih vrsta standardnih i specijalističkih stomatoloških usluga. Opremljena su TFT monitorima, na kojima se sa pacijentom analiziraju rendgenski snimci i snimci intraoralnom kamerom i kojima pacijent može da prekrati vreme tokom intervencija gledajući neki od kablovskih kanala. Čekanje na preglede i intervencije svedeno je na minimum.

U savremenoj stomatologiji rendgen aparat predstavlja nezaobilazan deo svake ordinacije. Snimanje zuba je neophodno za precizno postavljanje dijagnoza, pravilno lečenje kanala korena, bezbednu ekstrakciju zuba itd. U našoj ordinaciji rendgen aparati su u upotrebi od osnivanja. A od 2012. godine koristimo Ritterov rendgen aparat koji preko RVG pločice snimak šalje direktno u memoriju kompijutera i odatle na monitor. Prednosti digitalnog snimanja zuba su brojne, a najvažnije su smanjenje doza zračenja za 50-90%, preciznija i oštrija slika, mogućnost manipulacije snimcima – zumiranje, premeravanje, arhiviranje itd. i skraćeno vreme dobijanja snimka, a samim tim i zadržavanje pacijenta.

Veliki problem u svakodnevnoj komunikaciji između pacijenta i stomatologa predstavljala je činjenica da pacijent nije u mogućnosti da vidi sve ono što vidi stomatolog. Sa izuzetkom spoljnih strana prednjih zuba, sve ostalo što se dešava u ustima uglavnom je bilo nedostupno za pacijenta. Sa pojavom intraoralne kamere sve to se promenilo. Pacijenti danas konačno mogu da vide sve probleme i u komunikaciji sa stomatologom mogu da se odluče za adekvatna rešenja. Nakon intervencije u prilici su da vide i završene radove. Takođe, moguće je slikati i arhivirati fotografije stanja i radova kod svakog pojedinačnog pacijenta za kasniju analizu i upotrebu.

Upotreba kvalitetnih materijala i savremenih aparata i instrumenata predstavlja osnovu moderne stomatološke prakse i uz profesionalno usavršavanje samog stomatologa važan je parametar po kome jednu stomatološku ordinaciju treba vrednovati. Nema kvalitetnih stomatoloških radova bez kvalitetne opreme i materijala. Mi smo toga svesni i zato u svojoj ordinaciji upotrebljavamo samo proizvode proverenih proizvođača. GC, Ivoclar, Septodont, Zhermack i 3M samo su neki od njih. Pored toga, upotrebljavamo i različite instrumente i aparate, poput apeks lokatora, led lampe, ultrazvučnog aparata za uklanjanje kamenca i peskare, koji svakodnevni stomatološki rad čine bržim i efikasnijim.

Sterilizacija je jedan od najbitnijih segmenata u funkcionisanju svake stomatološke ordinacije. Apsolutno je neophodno da svi instrumenti i materijali koji se koriste u svakodnevnom radu sa pacijentima budu sterilni. To se sa jedne strane postiže pravilnom sterilizacijom, a sa druge korišćenjem instrumenata i materijala za jednokratnu upotrebu. U našoj ordinaciji na raspolaganju nam je sva neophodna aparatura za kvalitetno čišćenje i sterilisanje instrumenata – kadica sa dezifincijensom, ultrazvučna kadica, suvi sterilizator i autoklav. Tu su i obavezni indikatori i trake kojima se proverava uspešnost sterilizacije. Uz to koristimo različite materijale za jednokratnu upotrebu – čaše, sisaljke, špriceve, igle, rukavice i maske.

Čekaonica je deo ordinacije u kojoj pacijenti i njihovi pratioci provode dosta vremena. Iz tog razloga potrudili smo se da atmosferu u čekaonici učinimo prijatnom i zanimljivom. Na raspolaganju su Vam kablovska televizija, časopisi i stomatološki edukativni materijal, a imate i mogućnost korišćenja bežičnog interneta (Wi-Fi). Po želji se možete osvežiti vodom sa aparata ili nekim od napitaka koji su u ponudi. Kao i u svim drugim medicinskim ustanovama, ni u našoj ordinaciji pušenje nije dozvoljeno.