Oslobodite se straha

Mnogi ljudi širom sveta pate od nekog oblika straha od stomatologa, zbog čega se teško odlučuju na posetu stomatološkoj ordinaciji. Po intenzitetu strah od stomatologa može se podeliti na dentalnu anksioznost, dentalni strah i dentalnu fobiju.

Dentalna fobija je najintenzivniji osećaj straha. Osobe koje pate od dentalne fobije izbegavaju posete stomatologu po svaku cenu, sve dok ne dođe do neizbežnog fizičkog ili psihičkog problema sa kojim pacijenti dalje ne mogu da se nose. Po pravilu, takve osobe imaju loše oralno zdravlje, koje se manifestuje većim brojem izvađenih zuba, brojnim karijesima, problemima u žvakanju i estetskim problemima.

U našoj ordinaciji pacijentima sa strahom ili fobijom od stomatologa pristupamo sa posebnom brigom, pažnjom i razumevanjem. Vreme pregleda i rada sa takvim pacijentima je ciljano produženo. Naglasak stavljamo na informisanje pacijenta i stvaranje osećaja poverenja, koji je presudan za uspešno sprovođenje terapije. Cilj nije i ne treba da bude da se pacijent potpuno oslobodi straha od stomatologa, već da se taj strah svede na tu meru da izvođenje svih intervencija za pacijenta bude prihvatljivo i podnošljivo.

Počinje se sa manjim i jednostavnijim intervencijama kako bi se osećaj poverenja postepeno gradio. Ma kako male i kratke, sve intervencije se obavljaju u lokalnoj anesteziji. I na taj način pacijent se već posle prve posete i prve odrađene intervencije, oslobađa straha od bola i straha od nepoznatog i u posetama koje slede lakše prihvata saradnju.

Lep je osećaj za nas kao lekare stomatologe kada pacijenta koji je u ordinaciju jedva ušao, uplašen i nepoverljiv, na kraju tretmana ispratimo kompletno saniranog i nasmejanog. Znamo i mi da je taj osmeh delom tu i zato što se neko vreme nećemo viđati, ali činjenica da su zubi i usta ponovo zdravi i sanirani i za nas i za pacijenta predstavlja ogroman uspeh.