Ortodontska terapija

Ortodontska terapija koristi se za ispravljanje i korekciju položaja zuba u vilicama sa ciljem da se postigne njihov optimalan odnos i funkcija. U zavisnosti od slučaja i uzrasta pacijenta, za korekciju nepravilnosti primenjuju se različite vrste ortodontskih aprata.

Osnovna podela je na mobilne, koji se najčešće koriste samo u dečijem uzrastu (dečije proteze), i fiksne aparate.

U našoj ordinaciji možete dobiti kompletan ortodontski tretman od dijagnoze i postavljanja plana terapije, preko izrade svih vrsta mobilnih i fiksnih aparata, do uspešnog sprovođenja terpije.