Zdravstvena Osiguranja

Zdravstvena osiguranja

Stomatološka ordinacija Dr Ljilja i Dr Darko ima potpisan ugovor o saradnji sa osiguravajućim kućama:

  • Delta Generali

  • Uniqua

  • Wienner Städtische

Ovim ugovorima naša ordinacija je primljena u mrežu zdravstvenih ustanova koje imaju pravo da primaju osiguranike sa dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem navedenih osiguravajućih kuća i urađene stomatološke usluge naplaćuju direktno od osiguranja.

Ukoliko ste osiguranik bilo koje od navedenih osiguravajućih kuća, Vaše je samo da dođete kod nas, a sve kontakte sa osiguranjem, naplatu radova i neophodnu papirologiju prepustite nama.