Krunice i mostovi

U zavisnosti od materijala od kog se izrađuju dele se na metalo-keramičke koji imaju osnovu od metala koja se oblaže keramikom i keramičke (bezmetalne) koji su u potpunosti izrađeni od keramike.

Najveća prednost keramičkih u odnosu na metalo-keramičke sisteme je vrhunska estetika.