4.5 Krunice i mostovi
Krunice se u stomatologiji koriste za korekciju oblika i boje postojećih zuba. Izrađuju se u slučajevima karijesom razorenih, polomljenih i estetski ili funkcionalno problematičnih zuba. Mostovima se najčešće nadoknađuje nedostatak jednog ili više zuba.

U zavisnosti od materijala od kog se izrađuju dele se na metalo-keramičke koji imaju osnovu od metala koja se oblaže keramikom i keramičke (bezmetalne) koji su u potpunosti izrađeni od keramike. Najveća prednost keramičkih u odnosu na metalo-keramičke sisteme je vrhunska estetika.