242014Jan
Potpisan Ugovor o Saradnji

Potpisan Ugovor o Saradnji

Stomatološka ordinacija Dr Ljilja i Dr Darko potpisala je Ugovor o poslovnoj saradnji sa osiguravajućom kućom Wienner Städtische. Ovim ugovorom naša ordinacija je primljena u mrežu zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge osiguranicima Wienner Städtische Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Posle Delta Generali i Uniqa osiguranja ovo je treća osiguravajuća kuća sa kojom je naša ordinacija potpisala ugovor o saradnji i time smo praktično pokrili sve osiguranike sa Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem u Srbiji, budući da ovaj trio za sada pokriva celokupno tržište.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *