Rad sa decom

U našoj ordinaciji posebna pažnja poklanja se radu sa decom svih uzrasta.

Različiti programi zaštite primenjuju se za mlečnu, mešovitu i stalnu denticiju.

Oni uključuju:

  • Savete i konsultacije o ishrani i načinima zaštite koje Vi kao roditelji možete da primenjujete
  • Instrukcije i obuku o pravilinim tehnikama pranja zuba
  • Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga, zalivanje fisura i aplikaciju fluorida.
  • Itd…