stomatologija rad sa decom bgd
U našoj ordinaciji posebna pažnja poklanja se radu sa decom svih uzrasta. Različiti programi zaštite primenjuju se za mlečnu, mešovitu i stalnu denticiju.

Oni uključuju: savete i konsultacije o ishrani i načinima zaštite koje Vi kao roditelji možete da primenjujete; instrukcije i obuku o pravilinim tehnikama pranja zuba; uklanjanje mekih i čvrstih naslaga, zalivanje fisura i aplikaciju fluorida.