Oralna Hirurgija LJD
Vađenje zalomljenih zuba, umnjaka, resekcije zuba, korekcije frenuluma i plika samo su neke od oralno-hirurških intervencija koje se svakodnevno izvode u našoj ordinaciji.
Ono što je karakteristično za većinu hirurških intervencija koje se izvode u stomatologiji je njihova jednostavnost.

U najvećem broju slučajeva sve one traju do 1h, izvode se u lokalnoj anesteziji i u toku samog tretmana pacijent ne oseća nikakav bol. Nakon tretmana pacijent se otpušta kući i najčešće već sutradan može da se vrati u normalan životni ritam.