242014Jan
Potpisan Ugovor o Saradnji

Potpisan Ugovor o Saradnji

Stomatološka dental-office Dr Ljilja i Dr Darko potpisala je Ugovor o poslovnoj saradnji sa osiguravajućom kućom Wienner Städtische. Ovim ugovorom naša dental-office je primljena u mrežu zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge osiguranicima Wienner Städtische Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Posle Delta Generali i Uniqa osiguranja ovo je treća osiguravajuća kuća sa kojom je naša dental-office potpisala ugovor o saradnji i time smo praktično pokrili sve osiguranike sa Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem u Srbiji, budući da ovaj trio za sada pokriva celokupno tržište.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *